Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      KontaktADR a RID - preprava nebezpečných vecí

ADR
Preprava nebezpečných vecí cestnou prepravou sa riadi Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR). Účastníci dopravy sú povinní plniť požiadavky stanovené ADR vo všetkých prípadoch v rámci svojej zodpovednosti.   
RID
Preprava nebezpečných vecí železničnou prepravou sa riadi Poriadkom pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných vecí RID.

EKOCONSULT-enviro, a.s. ponúka:
             • úplný outsourcing služieb bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí
             • komplexné poradenstvo v oblasti prepravy nebezpečných vecí
             • výklad zákona o cestnej preprave
             • úvodná analýza prepravy nebezpečných vecí
             • výkon interných auditov
             • poradenstvo a konzultácie pri vypracovaní dokumentácie vyžadovanej platnými
                právnymi predpismi v oblasti prepravy nebezpečných vecí

Súvisiace právne predpisy v oblasti ADR a RID.

Všeobecné referencie môžete nájsť na našej stránke tu. Ak máte záujem o referencie v konkrétnych činnostiach, radi Vám ich osobne poskytneme.