Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      Kontakt

 

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP)

Základom systému, ktorý je zavádzaný podľa STN OHSAS 18001:2008, je zistenie rizík a nebezpečenstiev v pracovnom prostredí, minimalizácia ich vplyvu alebo ich úplné vylúčenie. Ide o rozšírenie a zosystematizovanie požiadaviek v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sú zakotvené aj v platnej legislatíve.