Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      KontaktPrevencia závažných priemyselných havárií

Oblasťou, ktorá úzko súvisí s ochranou životného prostredia je aj prevencia závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov na životné prostredie vrátane človeka. V európskom meradle je táto problematika zahrnutá v Smernici Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, nazývanej tiež SEVESO II. V slovenskej legislatíve je účinný zákon o prevencii závažných priemyselných havárií (súvisiace právne predpisy).

EKOCONSULT-enviro, a.s. ponúka:
 posúdenie činnosti z hľadiska zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, konzultácie a poradenstvo pri činnostiach vyplývajúcich zo zákona o závažných priemyselných haváriách
 identifikáciu a zhodnotenie rizík možných havárií – kategorizácia podľa množstva vybraných nebezpečných látok, oznámenie príslušnému obvodnému úradu životného prostredia
 spoluprácu pri plnení povinností prevádzkovateľov, ktoré vyplývajú zo zákona o závažných priemyselných haváriách (kategória A a kategória B)
 vypracovanie a aktualizáciu dokumentácie súvisiacej so závažnými priemyselnými haváriami
 činnosť špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií (odborná spôsobilosť podľa §12 zákona o prevencii závažných priemyselných havárií)

Všeobecné referencie môžete nájsť na našej stránke tu. Ak máte záujem o referencie v konkrétnych činnostiach, radi Vám ich osobne poskytneme.