Domov      ::      O nás      ::      Služby      ::      Referencie      ::      Certifikáty      ::      Linky      ::      KontaktSystémy manažérstva

Fungujúce manažérske systémy prinášajú organizácii rôzne výhody, napr. dobrý profil spoločnosti a zlepšenie vzťahov s verejnosťou, konkurenčnú výhodu, zlepšenie prevádzkových výsledkov a upravenie nákladov, redukciu nákladov na poistenie, plnenie kritérií pre investovanie a poskytovanie úverov, verifikáciu zhody s predpismi či zlepšenú environmentálnu účinnosť procesov.
Vybrané manažérske systémy zavádzané podľa medzinárodných noriem:
             Systém environmentálneho manažérstva (EMS, resp. EMAS)
             Systém manažérstva kvality (QMS)
             Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP)
             Integrovaný manažérsky systém

EKOCONSULT-enviro, a.s. ponúka v oblasti EMS/EMAS/QMS/SMBOZP:
             • komplexné zavádzanie jednotlivých systémov
             • komplexné poradenstvo a konzultácie pri zavádzaní
                integrovaného systému riadenia
             • poradenstvo a konzultácie pri vypracovaní dokumentácie
             • príprava pracovníkov, príprava interných audítorov
             • výkon interných auditov

Proces zavádzania systému manažérstva môže vyústiť do certifikácie systému podľa príslušnej medzinárodnej normy, alebo v prípade zavádzania EMAS do registrácie spoločnosti na národnej a európskej úrovni podľa platnej legislatívy (súvisiace predpisy).

Zavedenie systému
Pre zavedenie, certifikovanie a úspešné udržiavanie systému je nevyhnutné splniť najmä:
              mať zainteresované vedenie
             plniť všetky legislatívne požiadavky
              dodržiavať požiadavky medzinárodnej normy na zavedený systém
              plniť svoje ciele a neustále sa zlepšovať 
              pravidelne absolvovať certifikačný, resp. kontrolný audit

EKOCONSULT-enviro, a.s. je držiteľom:
              Osvedčenia pre zavádzanie systému environmentálne orientovaného riadenia a auditu v malých a stredných podnikoch,
                vydalo MŽP SR.
              Certifikátu pre školenie školiteľov systémov manažérstva kvality, vydané ÚNMS SR v spolupráci s Nemeckým inštitútom
                normalizácie DIN a Rakúskym inštitútom noriem ON.

Harmonogram
Rámcový časový a vecný harmonogram pre zavedenie systému environmentálneho manažérstva v stredne veľkej spoločnosti je uvedený tu.

Všeobecné referencie môžete nájsť na našej stránke tu. Ak máte záujem o referencie v konkrétnych činnostiach, radi Vám ich osobne poskytneme.