Environmentálny
manažment
EKOCONSULT-enviro, a.s Hlavné oblasti nášho pôsobenia

EIA/SEA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

IPKZ

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia

Konzultácie a poradenstvo

Konzultácie a poradenstvo v oblasti životného prostredia

image

EIA/SEA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie investičného zámeru alebo jeho zmeny Zo zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vyplýva povinnosť pre investora projektu s určitými kapacitnými alebo rozmerovými charakteristikami, v závislosti od závažnosti vplyvu plánovanej prevádzky na životné prostredie, prejsť zisťovacím konaním alebo povinným hodnotením.

Konzultácie a poradenstvo v oblasti životného prostredia

Konzultácie a poradenstvo sú výhodné pre spoločnosti, ktoré nepovažujú za efektívne zamestnávať odborníkov na ochranu životného prostredia, ale potrebujú nezávislý pohľad na problematiku životného prostredia v ich spoločnosti.
image
image

IPKZ

Integrované povolenie je špecializovaným stavebným povolením, ako aj povolením na užívanie stavby pre tie prevádzky, ktoré sú uvedené v prílohe zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

Žiadosť IPKZ

Vypracovanie žiadosti, odborných posudkov a štúdií k žiadosti, konzultácie a  prerokovanie žiadosti IPKZ so správnym orgánom.

Odborná spôsobilosť

Poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.

canvas
canvas

Vybrané referencie

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
Kia Slovakia s. r. o.
Mobis Slovakia s.r.o.
PCA Slovakia, s.r.o. (Peugeot Citroen Slovakia)
Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.
KOSIT, a.s.
Rajo s.r.o.
SLOVNAFT, a.s.
ewia a.s.
Takenaka Europe GmbH, organizačná zložka
HB Reavis
VUJE, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Bekaert Hlohovec, a.s.
Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD)
SARIO
Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenská agentúra životného prostredia
Ministerstvo obrany SR
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
UVP Environmental Management and Engineering GmbH (Rakúsko)
Intechnica Cert GmbH (Nemecko)
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.